Šest oblastí pro prozíravý život

Soběstačnost je stav mysli. Účelem není pouze zajistit sebe samotné, ale udělat si prostor pro pozvedání ostatních v našem životě. Otázky v kvízu jsou koncipovány tak, aby pokryly klíčové aspekty jednotlivých oblastí. Kvíz si klade za cíl upozornit na rezervy a má sloužit jako motivační nástroj a počáteční vodítko pro další rozvoj.

1. Vzdělání a praxe

Nejvyšší dosažené vzdělání a praxe:

 • a. Maturita nebo Výuční list
 • b. Bakalář
 • c. Magistr
 • d. Inženýr / Doktor
 • e. Základní nebo nižší
Žádné 1 2 3 a více
Další dosažené stupně, certifikáty
Praxe ve speciálním oboru (vedoucí, mistr, účetnictví) - 5 a více let

Máte konkrétní plán na další vzdělávání?

 • a. Ano už se vzdělávám
 • b. Mám konkrétní plán
 • c. Ne

2. Správa financí / finanční gramotnost

Máte / používáte rodinný rozpočet se stanoveným výdajovým limitem?

 • a. Ano
 • b. Částečně
 • c. Ne

Dlužíte na kreditní/platební kartě nebo máte jiný spotřebitelský dluh?

 • a. Ne
 • b. Méně než 15.000 Kč
 • c. Mezi 15.000 a 100.000 Kč
 • d. Mezi 100.000 a 200.000 Kč
 • e. Více než 200.000 Kč

Splácíte auto? (půjčka, leasing)

 • a. Ne nebo méně než 20.000 Kč
 • a. Ano, částka je mezi 20.000 a 100.000 Kč
 • b. Částka je více než 100.000 Kč

Jakou hotovost máte na bankovních účtech pro případ neočekávané nouze?

 • a. Méně než 2.000 Kč
 • b. 2.000 - 6.000 Kč
 • c. 6.000 - 20.000 Kč
 • d. Více než 20.000 Kč

3. Domácí zásoby

Pěstujete na vlastní zahradě?

 • a. Ano
 • b. Ne

Kolik máte domácích zásob pro potřeby své rodiny?

 • a. Žádné nebo na méně než 1 měsíc
 • b. 1-3 měsíce
 • c. 4-6 měsíců
 • d. 7-11 měsíců
 • e. 12 a více měsíců

4. Zaměstnání

Je aspoň jeden z domácnosti zaměstnán na plný úvazek?

 • a. Ano
 • b. Částečný úvazek nebo jiná omezení
 • c. Ne

Jak jste spokojeni se svým zaměstnáním? (plat, prostředí, kolektiv atd.)

 • a. Naprosto spokojení
 • b. Velmi spokojení
 • c. Docela spokojení
 • d. Nespokojení
 • e. Velmi nespokojení
 • f. Naprosto nespokojeni

5. Fyzické zdraví

Kolik hodin týdně aktivně cvičíte?

 • a. Vůbec
 • b. Méně než hodinu
 • c. 1 - 2 hodiny
 • d. 2 - 3 hodiny
 • e. 3 - 4 hodiny
 • f. Více než 4 hodiny

Jak kvalitně se stravujete? (vyvážená strava, bez přemíry tuků, cukrů)

 • a. Nevím / Špatně
 • b. Ne moc dobře (téměř žádná zelenina atd)
 • c. Jakž takž (zelenina a ovoce jednou za čas)
 • d. Slušně (snažím se jíst dobře)
 • e. Dobře (obvykle podle pravidel zdravé výživy)
 • f. Velmi dobře (téměř vždy jen zdravě)

Chodíte na pravidelné prohlídky k lékaři/zubaři?

 • a. Ano pravidelně - tak jak je potřeba podle mého věku
 • b. Občas
 • c. Ne

Jak se fyzicky cítíte?

 • a. Velmi zdravě
 • b. Dostatečně zdravě
 • c. Poměrně zdravě
 • d. Trochu nezdravě
 • e. Nezdravě
 • f. Velmi nezdravě

6. Emoční, duchovní a sociální zdraví

 • Pravidelně - znamená, že něco děláme denně, týdně nebo měsíčně a prakticky nikdy nezapomeneme
 • Občas - obvykle to děláme, ale určitě ne konzistentně a pravidelně, máme prostor ke zlepšení
 • Zřídka - k této oblasti přistupujeme příležitostně nebo velmi zřídka, případně nás to nezajímá nebo nebo nemáme o tom povědomí
Pravidelně Občas Zřídka
Nacházím si čas na osobní upřímnou meditaci, sebereflexi nebo modlitbu
Studuji knihy, které mě inspirují k osobnímu rozvoji a růstu
Snažím se žít plně podle nejlepších morálních zásad
Máme jako rodina aktivní společné večery
Nacházíme si s rodinou nebo partnerem(kou) čas na společnou sebereflexi, meditaci nebo modlitbu
Nacházíme si s rodinou čas na společné probírání inspirativních a duchovních témat
S partnerem/partnerkou si na sebe děláme čas jen pro sebe
Navštěvuji místa, která osobně považuji za "chrám"
Setkávám se s lidmi kteří mě podporují k lepšímu
Jsem aktivně zapojen v komunitních / sousedských projektech
Pomáhám konkrétním lidem v komunitě ve které žiji
Přispívám na dobročinné účely
Neužívám návykové látky
Své sliby jsem schopen/schopna dodržet
Rád obdarovávám nebo sdílím nově poznané s přáteli, blízkými a občas i s lidmi, které téměr neznám nebo jsem právě poznal